Elérhetőségek


 

E l n ö k
S k o p e r d a  G á b o r
06-30/742-3507
E-mail: skoperdagabor@gmail.com

G a z d a s á g v e z e t ő
G o m b k ö t ő  G é z a
06-20/953-5385

H i v a t á s o s  v a d á s z
Sz a b ó   F e r e n c
06-20/3293418

T i t k á r
K i s s   L á s z l ó

Szervező, környezetvédelem felelős: Balog Krisztián
Frissítve:2020.03.05

TérképKittenberger Vadásztársaság

 

5630 Békés, Bocskai u. 18.
Internet: http://www.kittenbergervt.hu/
E-mail: skoperdagabor@gmail.com
Nyilvántartási szám: 1262/03
Kódszám: 04-952510-1-4-1