MagunkrólKittenberger Vadásztársaság történelme és jelene

A békési vadásztársaság történetéről 1936-tól vannak ismereteink. A társaság egyes tagjai, sok békési ember emlékezetében még ma is él. Czike Kálmán állatorvos úr, Tokay Lajos gimnáziumi igazgató úr, Kováts József gimnáziumi tanár úr, Zsiga János mint fiatalember, 1943-tól vadásztársasági tag volt. A társaság Békés határában vadászott. Soványháton, Kaszálón, Belencéresben, Maróban.

1945. után Mezőberény vadászaival közösen, járási vadásztársaságként vadásztak a békésiek.

1958-ban megszüntek a járási vadásztársaságok. A megalakult a Hidasháti Állami Gazdaság Vadásztársasága a Fűalj dűlőtől, a Négyegyenes dűlő, Tarafu, Soványhát határa, kaszáló a Kettőskörös gátjáig terjedő, megközelítően 6000 ha területen vadászott. Gazdálkodásról 15 vadász volt a társaság tagja. Ez időben még nem beszélhettünk gazdálkodásról, hiszen 1960-ban jött az a rendelkezés, hogy vadőrt kell alkalmazni a társaságoknak. A társaság vagyona, 1 db golyós fegyver és 2 db távcső volt.

1965. októberében 15 fő volt a taglétszám. Elnök: Kis Máté Vadászmester: Vajas Gyula
Tagok: Dr. Vladár János, (ma is tag) Komáromi Mátyás,(ma is tag) Szabó András, Vári László, Csapó Gábor, Kis Gy. Gábor, Medvegy György, Kováts József, Egeresi István, Csarnai Lajos, Szucs Mihály, Veres István , Nagy Károly.

 

A megalakulást követően, Dr. Vladár János vadásztársunk javaslatára a társaság Kittenberger Kálmánt választotta névadójául. Ezzel a névvel Vadásztársaságunk végleg elkötelezte magát a vadászat magasztos eszméjének a természet őszinte szeretetének és tiszteletének.

Jó minőségű, és mennyiségű apróvad fácán, nyúl kiváló minőségű őz volt az elsősorban mezőgazdálkodó területen, a Körös hullámterében. Hétvégenként (a rendeletben meghatározott vadászati időben) konyha vadászatokat rendeztek. Szezononként két-három „termelő” vagy nagyvadászatot rendeztek. A terítéket a társaság értékesítette. A bevételt a vadőr fizetésére, takarmány vásárlására fordították. Elsősorban osztrák német vadászok érdeklődtek kiváló minőségű őzbakjaink után.

Sok aranyérmes 550-600g tömegű trófeát viselő őzbak került terítékre (értékesítésre). A társaság gazdálkodásának kezdete ez időkre tehető.

1968-ban Dr. Fekete Mihály lett a társaság elnöke, vadászmester Veres István, titkár Komáromi Mátyás, 22 fő volt taglétszám.

A Fúró utcában az Október 6. vadásztársasággal közösen szerény vadászházat építettek.

1970-ben területrendezés volt. A Fűalj és Négyegyenes dűlőt leadták, helyette a Kettőskörösön túl a VIII. kerülettel egészült ki a vadászterület.

1980-ban az árvíz a Körösön túli területen (kb. 2150 ha) a vadállományt tejesen elpusztította. A tagok önzetlen munkájának, a vadásztársadalom szolidaritásának a természet csodájának köszönhetően helyreállt a pusztítás.

1981-ben a Vízügytől egy használaton kívüli gátőrházat vásároltunk. Az épületeket felújítottuk a főépületet komfortossá tettük. Ez lett a ”vadásztanyánk”. Az épületekhez tartozó 2 ha szántót bekerítettük, fásítottuk.

Megteremtettük a vadásztanyán a fácánnevelés feltételeit. Korábbi években kotlós neveléssel, az utóbbi években zárt volierben nevelünk 2000 db vegyes ivarú fácánt.

Békés város (városrendezési szempontok alapján) a Fúró utcai ingatlanért a Bocskai utca 18. sz iskola épületet ajánlotta fel. Elfogadtuk. Kívül-belül tatarozni kellett, átalakítottuk, udvarát fásítottuk, parkosítottuk. Külső-belső megjelenését, „vadásziassá” tettük.

 

Vadásztársaságunknak jelenleg is ez az épület a székháza, rendezvényeinknek ad otthont, vadászataink itt kezdődnek, itt tisztelgünk a terítéknek.

1998. október 10-én avattuk Veres Gábor művész úr (hozzánk nagyon közelálló vadászbarátunk) alkotását. Kittenberger Kálmán mellszobrát. A szobor a vadászházunk előtti kis téren áll.

Jelenléte lehetőséget ad az emlékezésre, figyelmeztet, az ember a természet és a vad feltétel nélküli tiszteletére.

Minden évben születésének évfordulóján ünnepi közgyűlésen méltatjuk a nagy tudós, kutató, vadász életútját. Főhajtással és koszorúval tisztelgünk a szobor előtt.

Környezetünkre büszkék vagyunk! Elismeréseket kaptunk szomszédainktól, vendégeinktől, Békés lakosságától .

 

1998-ban 30 éves elnöki munka után (munkáját ez úton is köszönjük), Dr .Fekete Mihály nem jelöltette magát a tisztújító közgyűlésen. Elnöksége alatt titkár volt Dr. Komáromi Sándor. Vadászmesterek voltak: Gyányi Sándor, Gyebnár János, Veres Sándor, Budai Sándor.

Hivatásos vadászok: 1960-tól 1980-ig Zsiga János, 1977 -től Veres Sándor, Barta László 1981-1986-ig, 198?-ig Kiss Sándor.

1999-től
Elnök: Koltay Zsolt
Titkár: Tóth Attila
Vadászmester: Marsi Ferenc
Gazdaságvezető: Ifj. Kiss László
Környezetv. szervező: Hőgye Mihály
Hivatásos vadászok : Veres Sándor és Veres János

2004-től
Elnök: Marsi Ferenc
Titkár : Tóth Attila
Vadászmester: Veres Sándor
Gazdaságvezető: ifj Kiss László
Környezetv.szervező: Hőgye Mihály
Hivatásos vadászok Veres Sándor és Veres János

2009-től
Elnök Székely Zoltán
Titkár Kiss László
Gazdaságvezető Gombkötő Géza
Vadászmester Veres Sándor
Környezetvédelmi felelős Hőgye Mihály

2010-től
Elnök Marsi Ferenc
Titkár Dr Komáromi Sándor
Gazdaságvezető Gombkötő Géza
Vadászmester Skoperda Gábor
Környezetvédelmi felelős Gombkötő Zsolt
Hivatásos vadász Veres Sándor

Vadállomány

2007 februári becslés alapján
900 db 250 db  
2012 februári becslés alapján
800 db 430 db 700 db

 

A rizstelepen és a körösön sok vizivadunk van. A gím a dámszarvas és a vaddisznó csak válltóvad.

A vizivadnak otthont adó rizstelep , a rizs betakarítása előtt.