MagunkrólKittenberger Vadásztársaság történelme és jelene

A békési vadásztársaság történetéről 1936-tól vannak ismereteink. A társaság egyes tagjai, sok békési ember emlékezetében még ma is él. Czike Kálmán állatorvos úr, Tokay Lajos gimnáziumi igazgató úr, Kováts József gimnáziumi tanár úr, Zsiga János mint fiatalember, 1943-tól vadásztársasági tag volt. A társaság Békés határában vadászott. Soványháton, Kaszálón, Belencéresben, Maróban.

1945. után Mezőberény vadászaival közösen, járási vadásztársaságként vadásztak a békésiek.

1958-ban megszüntek a járási vadásztársaságok. A megalakult a Hidasháti Állami Gazdaság Vadásztársasága a Fűalj dűlőtől, a Négyegyenes dűlő, Tarafu, Soványhát határa, kaszáló a Kettőskörös gátjáig terjedő, megközelítően 6000 ha területen vadászott. Gazdálkodásról 15 vadász volt a társaság tagja. Ez időben még nem beszélhettünk gazdálkodásról, hiszen 1960-ban jött az a rendelkezés, hogy vadőrt kell alkalmazni a társaságoknak. A társaság vagyona, 1 db golyós fegyver és 2 db távcső volt.

1965. októberében 15 fő volt a taglétszám. Elnök: Kis Máté Vadászmester: Vajas Gyula
Tagok: Dr. Vladár János, (ma is tag) Komáromi Mátyás,(ma is tag) Szabó András, Vári László, Csapó Gábor, Kis Gy. Gábor, Medvegy György, Kováts József, Egeresi István, Csarnai Lajos, Szucs Mihály, Veres István , Nagy Károly.

 

A megalakulást követően, Dr. Vladár János vadásztársunk javaslatára a társaság Kittenberger Kálmánt választotta névadójául. Ezzel a névvel Vadásztársaságunk végleg elkötelezte magát a vadászat magasztos eszméjének a természet őszinte szeretetének és tiszteletének.

Jó minőségű, és mennyiségű apróvad fácán, nyúl kiváló minőségű őz volt az elsősorban mezőgazdálkodó területen, a Körös hullámterében. Hétvégenként (a rendeletben meghatározott vadászati időben) konyha vadászatokat rendeztek. Szezononként két-három „termelő” vagy nagyvadászatot rendeztek. A terítéket a társaság értékesítette. A bevételt a vadőr fizetésére, takarmány vásárlására fordították. Elsősorban osztrák német vadászok érdeklődtek kiváló minőségű őzbakjaink után.

Sok aranyérmes 550-600g tömegű trófeát viselő őzbak került terítékre (értékesítésre). A társaság gazdálkodásának kezdete ez időkre tehető.

1968-ban Dr. Fekete Mihály lett a társaság elnöke, vadászmester Veres István, titkár Komáromi Mátyás, 22 fő volt taglétszám.

A Fúró utcában az Október 6. vadásztársasággal közösen szerény vadászházat építettek.

1970-ben területrendezés volt. A Fűalj és Négyegyenes dűlőt leadták, helyette a Kettőskörösön túl a VIII. kerülettel egészült ki a vadászterület.

1980-ban az árvíz a Körösön túli területen (kb. 2150 ha) a vadállományt tejesen elpusztította. A tagok önzetlen munkájának, a vadásztársadalom szolidaritásának a természet csodájának köszönhetően helyreállt a pusztítás.

1981-ben a Vízügytől egy használaton kívüli gátőrházat vásároltunk. Az épületeket felújítottuk a főépületet komfortossá tettük. Ez lett a ”vadásztanyánk”. Az épületekhez tartozó 2 ha szántót bekerítettük, fásítottuk.

Megteremtettük a vadásztanyán a fácánnevelés feltételeit. Korábbi években kotlós neveléssel, az utóbbi években zárt volierben nevelünk 2000 db vegyes ivarú fácánt.

Békés város (városrendezési szempontok alapján) a Fúró utcai ingatlanért a Bocskai utca 18. sz iskola épületet ajánlotta fel. Elfogadtuk. Kívül-belül tatarozni kellett, átalakítottuk, udvarát fásítottuk, parkosítottuk. Külső-belső megjelenését, „vadásziassá” tettük.

 

Vadásztársaságunknak jelenleg is ez az épület a székháza, rendezvényeinknek ad otthont, vadászataink itt kezdődnek, itt tisztelgünk a terítéknek.

1998. október 10-én avattuk Veres Gábor művész úr (hozzánk nagyon közelálló vadászbarátunk) alkotását. Kittenberger Kálmán mellszobrát. A szobor a vadászházunk előtti kis téren áll.

Jelenléte lehetőséget ad az emlékezésre, figyelmeztet, az ember a természet és a vad feltétel nélküli tiszteletére.

Minden évben születésének évfordulóján ünnepi közgyűlésen méltatjuk a nagy tudós, kutató, vadász életútját. Főhajtással és koszorúval tisztelgünk a szobor előtt.

Környezetünkre büszkék vagyunk! Elismeréseket kaptunk szomszédainktól, vendégeinktől, Békés lakosságától .

 

1998-ban 30 éves elnöki munka után (munkáját ez úton is köszönjük), Dr .Fekete Mihály nem jelöltette magát a tisztújító közgyűlésen. Elnöksége alatt titkár volt Dr. Komáromi Sándor. Vadászmesterek voltak: Gyányi Sándor, Gyebnár János, Veres Sándor, Budai Sándor.

Hivatásos vadászok: 1960-tól 1980-ig Zsiga János, 1977 -től Veres Sándor, Barta László 1981-1986-ig, 198?-ig Kiss Sándor.

1999-től
Elnök: Koltay Zsolt
Titkár: Tóth Attila
Vadászmester: Marsi Ferenc
Gazdaságvezető: Ifj. Kiss László
Környezetv. szervező: Hőgye Mihály
Hivatásos vadászok : Veres Sándor és Veres János

2004-től
Elnök: Marsi Ferenc
Titkár : Tóth Attila
Vadászmester: Veres Sándor
Gazdaságvezető: ifj Kiss László
Környezetv.szervező: Hőgye Mihály
Hivatásos vadászok Veres Sándor és Veres János

2009-től
Elnök Székely Zoltán
Titkár Kiss László
Gazdaságvezető Gombkötő Géza
Vadászmester Veres Sándor
Környezetvédelmi felelős Hőgye Mihály

2010-től
Elnök Marsi Ferenc
Titkár Dr Komáromi Sándor
Gazdaságvezető Gombkötő Géza
Vadászmester Skoperda Gábor
Környezetvédelmi felelős Gombkötő Zsolt
Hivatásos vadász Veres Sándor


2015. áprilistől 2021.októberéig érvényes tisztségviselők

Elnök: Skoperda Gábor

Titkár: Kis László

Gazdaságvezető: Gombkötő Géza

Környezetvédelmi felelős: Balog Krisztián

Szabó Ferenc - hivatásos vadász

Veres Sándor - hivatásos vadász

Frissítve: 2021.11.18.


Vadállomány

2007 februári becslés alapján
900 db 250 db  
2012 februári becslés alapján
800 db 430 db 700 db

 

A rizstelepen és a körösön sok vizivadunk van. A gím a dámszarvas és a vaddisznó csak válltóvad.

A vizivadnak otthont adó rizstelep , a rizs betakarítása előtt.